Bölüm Tanıtım Videomuz 

MİSYON

Toplumun ihtiyaçları ile doğaya ve çevreye duyarlı, teknolojik gelişmeleri izleyen ve uygulayan, temel bilimleri özümsemiş, problemleri tanımlayıp akılcı çözüm yolları bulabilen, temel ve uygulamalı mühendislik konularında ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırma yapan, ürettiği bilgiyi toplumsal faydaya dönüştürebilen, ulusal ve evrensel düzeyde donanıma sahip bilimsel erk ve düşüncede bireyler yetiştirmektir.

 

VİZYON

Dünya standartlarında, araştırmaya dayalı ve öğrenci odaklı bir eğitim sağlayan, uluslar arası düzeyde sanayi ile bütünleşik araştırma-geliştirme çalışmaları yapan, topluma hizmeti temel görev kabul eden ve Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan saygın bir fakülte olmaktır.


Duyurular Arşiv

Haberler Arşiv